Sak 16/16-18 Deltakelse EBSA-kongress

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 16/16-18 Deltakelse EBSA-kongress

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Det er innkalt til ordinær generalforsamling i EBSA 8. juni 2016 (Vilnius, Litauen).

 

Styret har tidligere diskutert prinsipper for deltakelse i internasjonale organisasjoner som vi er medlem av, og har konkludert med at vi bør være til stede der hvor beslutningene tas (se sak 96/14-16 som er referert i styremøte nr. 6/14-16).

 

Styrevedtak i SAK 16/16-18

Visepresidenten og generalsekretæren deltar på EBSAs generalforsamling i Litauen 8. juni 2016.