Sak 16/18-20 Økonomi som barriere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 16/18-20 Økonomi som barriere

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Med bakgrunn i søknad – og tildelte midler – fra Bufdir (Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom), ønsker forbundet å sette fokus på om økonomi kan være en barriere i biljardsporten. Generelt i idretten er det slik at mange barn og unge forsvinner fra idrettsaktivitet på grunn av familiens økonomi. Barnefattigdom hindrer idrettsglede.

 

Som en del av norsk idrett ønsker vi å bidra til å redusere økonomiske hindringer for barn og unges deltakelse:

Vi vil begrense kostnadene til trening og konkurranse.

Vi ønsker gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og unge.

Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig.

Bruk av kostbart utstyr og antrekk skal begrenses for barn og unge.

Anmode idrettslagene om å tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.

 

Forbundet bør anmode klubbene om å ta i bruk verktøyet ALLEMED som gjennom film og diskusjonskort er et ferdig opplegg for å ta opp temaet internt.

 

Styrevedtak i saksnr. 16/18-20

Generalsekretæren fremskaffer relevant informasjon fra NIF for videreformidling til klubber og medlemmer gjennom e-post, hjemmeside og sosiale medier med anmodning om å gjennomføre programmet internt i egen klubb.

 

Styret går gjennom ALLEMED-programmet individuelt og gjennomfører programmet i fellesskap på neste fysiske styremøte.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018