Sak 17/18-20 Strategi - kommunikasjon og media

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 17/18-20 Strategi - kommunikasjon og media

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

I virksomhetsplanen for 2016-2020 – som ble vedtatt på Tinget 2016 – var kommunikasjon ett av tre hovedområder. Ressursmangel gjorde at det var få konkrete strategier som ble fulgt opp i forrige tingperiode. Selv om kommunikasjon nå – i gjeldende virksomhetsplan – er fjernet som hovedområdet, betyr ikke det at vi ikke kontinuerlig må jobbe for å bedre både intern og ekstern kommunikasjon.

 

Den avgåtte lederen av kommunikasjonsutvalget laget et utkast til kommunikasjonsstrategi som ikke har blitt implementert.

 

Det er også avholdt møte med en ressursperson i Oslo BK for å se på mulighetene for et samarbeide – spesielt rundt aktiviteten i sosiale medier.

 

Styret inviteres til diskusjon rundt temaet med tanke på å starte prosessen.

 

Styrevedtak i saksnr. 17/18-20

Generalsekretæren går i dialog med ressurspersonen fra Oslo BK for å avklare roller og prioritering av tiltak for eventuelt videre samarbeide med organisasjonsutvalget.

 

 

Vedtaksdato

03.06.2018