Sak 18/16-18 Godtgjøringsordninger for styremedlemmer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 18/16-18 Godtgjøringsordninger for styremedlemmer

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Ref. sak 09/16-18 fra styremøte nr. 1/16-18.

 

Det er behov for å avklare hvilke godtgjørings- og refusjonsordninger som gjelder ved oppdrag for styremedlemmer i aktivitet planlagt og besluttet av Norges Biljardforbund. I den sammenheng må følgende aktivitet vurderes:

 

Styrehonorar

Styremøter

AU-møter

Utvalgsmøter

NIF-møter

Klubbesøk uten egen aktivitet

Klubbesøk med egen aktivitet

Representasjon arrangement uten egen aktivitet

Representasjon arrangement med egen aktivitet

Representasjon internasjonalt (møte/kongress/generalforsamling)

Lederoppdrag mesterskap junior

Lederoppdrag mesterskap ungdom

Lederoppdrag mesterskap senior

 

Det gjøres oppmerksom på at eventuell endring av styrehonorar må besluttes i forbindelse med budsjettarbeidet for 2017. I oppsettet er det det gjeldende honoraret for 2016 som står oppført.

 

Styrevedtak i saksnr. 18/16-18

Godtgjøring for styremedlemmer vedtas i henhold til vedlegg.

Justeringene er ikke budsjettert, så merkostnader tas fra egenkapitalen.