Sak 18/18-20 Søknad vedr. aktivitet i 3. divisjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 18/18-20 Søknad vedr. aktivitet i 3. divisjon

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Det er kommet en søknad om dispensasjon fra kleskoden samt mulig reduksjon av kostnaden forbundet med å delta i 3. divisjon. Styret må behandle denne søknaden som eventuelt vil bli et avvik fra TBR.

 

Styrevedtak i saksnr. 18/18-20

Det gis dispensasjon fra kleskoden i 3. divisjon for resten av sesongen 2018.

 

Utøveren må være medlem av en klubb og det må løses C-lisens (kr. 0,-).  Startkontingenten settes i samme periode til kr. 100,- (kr. 50,- for kvinner, ungdom U17/U19, student og honnør).

 

Styret vil vurdere om dette skal innarbeides som en permanent løsning som gjøres gjeldende fra 1/1-2019.

 

Vedtaksdato

03.06.2018