Sak 19/16-18 Videreutvikling CueScore

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 19/16-18 Videreutvikling CueScore

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Det er nødvendig å videreutvikle CueScore i forbindelse med rapportering og behandling av utbetaling til klubbene ved gjennomføring av arrangement.

 

Dette vil fjerne mye manuelt arbeid og forenkle de økonomiske rutinene betraktelig.

 

Estimat fra Zpin på dette arbeidet er fra kr.26.400,- til kr.35.200,- (eks.mva)

 

Styrevedtak i saksnr. 19/16-18

Det legges inn bestilling til Zpin på ny funksjonalitet i CueScore som omhandler forenkling av de administrative rutinene rundt rapportering og økonomisk oppgjør ved turneringsavvikling.

Aktiviteten er ikke budsjettert, så kostnaden tas fra egenkapitalen.