Sak 19/18-20 "Miss"-regel i Snooker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 19/18-20 "Miss"-regel i Snooker

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Følgende dispensasjon ble gitt av Turneringssjefen tidligere i år:

 

«I forbindelse med NC1 ble unntak gjort fra det som ellers gjelder i forbindelse med «forenklet miss». Det har nå oppstått en debatt rundt hvilken regel som skal benyttes. Da RT Snooker skal arrangeres på mange plasser førstkommende helg, har NB vedtatt å gi dispensasjon fra «forenklet miss»-regelen:

«En utøver kan gjøre en miss maksimalt tre ganger. Innkommende utøver fortsetter der køball stoppet etter siste miss. Denne kan gi køball tilbake til utøver som misset.»

Dispensasjonen er gyldig frem til og med NM Snooker 15 Rød, 10.-13. mai. Deretter, og basert på de erfaringer som blir gjort, skal NB bestemme om dispensasjon skal gis året ut, eller om bruket av forenklet miss-regelen igjen skal benyttes på den måte som reglene foreskriver.»

 

Styret må beslutte om dispensasjonen skal gjelde videre og om den eventuelt skal innarbeides som en særnorsk regel i snookerreglementet.

 

Styrevedtak i saksnr. 19/18-20

Dispensasjonen forlenges ut sesongen 2018, og vil innarbeides i Snookerreglene som skal være ferdig oversatt og publisert til revideringen av TBR 1. januar 2019.

 

Vedtaksdato

03.06.2018