Sak 20/18-20 Likestillingsforslag fra Tinget 2018

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 20/18-20 Likestillingsforslag fra Tinget 2018

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

Saksbakgrunn

Ask BC leverte et forslag til Tinget som omhandlet en erklæring om likestilling i Norges Biljardforbund.

 

Tinget vedtok forbundsstyrets innstilling i saken:

 

«Forbundsstyret støtter intensjonene i forslaget, men er usikre på hvilke konkrete saker som ligger i forslaget og er heller ikke sikre på hvilke konkrete konsekvenser dette vil få i ulike regelverk. Forbundsstyret foreslår at erklæringen overføres til det kommende styret som utarbeider forbundets strategi i saken i samarbeid med klubbene.»

 

Styret inviteres til en generell diskusjon om temaet med mål om prosess for videre behandling.

 

Styrevedtak i saksnr. 20/18-20

Styret utsetter saken til neste styremøte. Generalsekretæren ber forslagsstiller om å utdype forslaget – gjerne med eksempler – slik at det blir enklere å vurdere videre fremdrift.

 

Vedtaksdato

03.06.2018