Sak 22/16-18 Orienteringssaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 22/16-18 Orienteringssaker

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Rapport fra EM Junior

Status utvalgene

oBemanning av de ulike utvalgene

Organisasjon: Kristian Strøm, Gjermund Flage (ønske om 2 til)

Turnering: Bemannet og fungerende

Sport: Henrik Hagen, Vegar Lind,

Kommunikasjon: Thomas Stavang Pedersen, Knut Gangåssæter, Gunder Eriksen,

oSaker fra de ulike utvalgene

Organisasjon: Se virksomhetsplan

Turnering: Flere saker behandlet. 3 saker oversendt styret.

Sport:

Kommunikasjon: Happening med landslagskamp alle tre grener.

Disiplinærutvalg

Markedssamarbeid Zpin

Eurotour, EM Junior og EM Veteran i Norge 2021

Aplia, Domeneshop, E-postadresser

Antidoping Norge

 

Styrevedtak i saksnr. 22/16-18

Sakene tas til orientering.