Sak 23/16-18 Regnskapsrapport 1. halvår

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 23/16-18 Regnskapsrapport 1. halvår

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i vedtak i sak 08/16-18 legges halvårsregnskapet frem for behandling.

 

Omfordelinger og endring av Post-2-midler medfører mindre inntekter. Jf. e-post til styret 11/7-16.

 

Styrevedtak i saksnr. 23/16-18

Styret tar regnskapsrapporten til orientering, men uttrykker bekymring over at underskuddet – på grunn av NIFs omfordelinger av Post-2 midler – ser ut til å bli ca. kr.400.000,- større enn budsjettert. Styret ber generalsekretæren gå i dialog med NIF for å se om det er mulighet for å rette opp i skjevheten denne omfordelingen medførte.