Sak 23/18-20 Orienterings. og informasjonssaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 23/18-20 Orienterings. og informasjonssaker

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Informasjon fra NIF og aktiviteter på «Huset»

oNM-Veka

Historiens første «NM-Veke» er avholdt. Endelige oppsummeringer og vurderinger er ikke gjort, men førsteinntrykket fra mange aktører er at dette var vellykket. «NM-Veka» 2019 arrangere (høyst sannsynlig) i uke 26 – det vil si siste uken i juni. Det må snarlig besluttes om vi skal være med på denne uka. Saken må sees i sammenheng med turneringssystemet for øvrig.  

oVedlikehold Idrettens Hus

Fellesområder og kontoret skal oppgraderes. Planen er at vårt kontor skal tas i uke 43. Før den tid må kontoret ryddes og tømmes.

oEvaluering av eksisterende tilskuddsordning (Post 1 – 4)

NIF gjennomfører for tiden «en-til-en» møter med alle særforbund vedrørende tilskuddsordningene. Biljardforbundet stiller – ved generalsekretæren – på møte med NIF onsdag 12. september.

oUngdomslekene – Lillehammer

Ungdomslekene – som avholdes annet hvert år – avvikles normalt siste helgen i april. Dette var også planen for 2018, men det viser seg nå at det har vært en dobbeltbooking med en håndballcup som har løpende avtale med Olympiaparken. Ungdomslekene blir derfor flyttet til første helgen i mai (3.-5. mai) og det må snarlig besluttes om vi skal være med på denne aktiviteten. Saken må sees i sammenheng med turneringssystemet for øvrig.  

 

Informasjon internasjonal aktivitet

oEuropean Billiards and Snooker Association (EBSA)

Det ble kort referert fra årsmøtet i EBSA som ble avholdt i Bucarest (Romania) 27. juni. Norge hadde levert flere forslag til årsmøtet som gikk på måten organisasjonen blir styrt på. Som forventet fikk de norske forslagene ikke gjennomslag, men det er fremdeles standpunktet at det var svært viktig å si fra om saker vi mener er kritikkverdige.

oNordic Billiard Council (NBC)

NBC avholder sitt årlige høstmøte i København i forbindelse med Nordisk Mesterskap i Carambole lørdag 22. september. Møtet har en fast agenda hvor det bl.a. er viktig å klarlegge turnusen på de fremtidige nordiske mesterskapene i Carambole, Pool og Snooker. Generalsekretæren stiller på møtet i NBC.

Økonomi som barriere/«Fattigdomsmidler»

oUtlysningen av «Fattigdomsmidler» har resultert i en søknad (fra Unique BK). Søknaden er god og behandles umiddelbart videre av organisasjonsutvalget og generalsekretæren.

«Alle med»

oDet ble presisert viktigheten av informasjon rundt arbeidsverktøyet «Alle med» - se lenke HER – som ble diskutert på styremøte nr. 1/18-20.

Utstyrsleverandør

oForbundet har tegnet avtale med Macron (se lenke HER). Avtalen har en varighet på 6 år og oppfattes som svært god for forbundet. Klubbene får mulighet gjennom avtalen å inngå gunstige klubbavtaler.

 

 

Styrevedtak i saksnr. 23/18-20

Orienteringssakene tas til etterretning.

 

Vedtaksdato

02.09.2018