Sak 24/16-18 Budsjett 2017

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 24/16-18 Budsjett 2017

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Langtidsbudsjett – se Tingdokumentet side 75 HER.

Prinsipper for budsjettering – se økonomisk notat vedtatt i sak 08/16-18 HER.

Fordeling av oppgaver

Fordeling av ansvar

 

Styrevedtak i sak 24/16-18

Det ble vedtatt følgende ansvarsfordeling i budsjettarbeidet:

Sport                        : Arnhild/Jostein

Turnering                : Robert

Anlegg                : Generalsekretær

Utdanning                : Administrasjonen

Marked                : Roger

Informasjon                : Roger

Rekruttering                : Helene/Generalsekretær

Organisasjon                : Generalsekretær

Administrasjon        : Generalsekretær

Annet                        : Generalsekretær

 

Generalsekretæren legger ut budsjettfil til de ansvarlige på styrerommet. Frist for innsending av de ulike budsjettene settes til 15. oktober med formål å få vedtatt budsjettet for 2017 på styremøte nr. 3/16-18.