Sak 24/18-20 Norwegian Blackball and Chinese 8-Ball Association

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 24/18-20 Norwegian Blackball and Chinese 8-Ball Association

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Det er kommet innspill fra noen av våre medlemmer om at de ønsker å starte en ny organisasjon som håndterer turneringer (antakelig nasjonale kvalifiseringsturneringer for videre spill internasjonalt) i Blackball og Chinese 8-Ball.

 

Generalsekretæren gjennomførte et møte med aktuelle personer tirsdag 21. august 2018, og styret må diskutere hvordan forbundet skal forholde seg til en slik ny organisasjon – dersom den blir en realitet.

 

Styrevedtak i saksnr. 24/18-20

Forbundsstyret mener at både Blackball og Chinese 8-Ball burde være aktivitet i forbundets regi.

 

Forbundet fjerner – inntil videre – alle henvisninger til Blackball i sine regler og lovverk. Tidligere vedtak vedrørende deltakelse i internasjonale Blackballturneringer opprettholdes. For norske landslagsutøvere (alle grener og disipliner) vil det gjelde at det er forbudt å delta i internasjonale turneringer i Blackball og Chinese 8-Ball som ikke er tilrettelagt eller støttet av Norges Biljardforbund.

 

Vedtaksdato

02.09.2018