Sak 25/16-18 Virksomhetsplan

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 25/16-18 Virksomhetsplan

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Virksomhetsplanen ble vedtatt på Tinget 2016 og gjennomgått på styremøte 1/16-18. Støtteprosessene må gjennomgås og de ulike tiltakene må prioriteres.

 

Styrevedtak i sak 25/16-18

Strategier og tiltak med prioriteringer ifm støtteprosessene ble vedtatt. Frister og tiltak gjennomgås ifm budsjettarbeidet. Generalsekretæren redigerer planen før publisering.