Sak 25/18-20 Støtteprosesser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 25/18-20 Støtteprosesser

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Med bakgrunn i vedtatt virksomhetsplan på Forbundstinget 2018 hvor vedtaket var «Virksomhetsplanen ble enstemmig vedtatt. Styret utvikler konkrete handlings- og tiltaksplaner (støtteprosesser)», må styret fortsette arbeidet med disse konkrete planene.

 

Styrevedtak i saksnr. 25/18-20

Turneringsutvalget og Organisasjonsutvalget – med leder som ansvarlig – legger frem endelig utkast til støtteprosesser til neste styremøte, med formål om vedtak.

 

Vedtaksdato

02.09.2018