Sak 26/16-18 Pliktig opprykk til Elite

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 26/16-18 Pliktig opprykk til Elite

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i forslag overlevert fra Tinget og behandling i sak 11/16-18 skal gjeldende utvalg (Sport og Turnering) legge frem innstilling til vedtak i denne saken.

 

Turneringsutvalget har behandlet dette i TU-SAK 01/16-18.

 

Med bakgrunn i bl.a. utfordringene i region Nord med reisekostnader til å delta i Elite, er det utøvere som vurderer å bevisst tape kamper i 1. divisjon for å slippe å rykke opp til Elite. Dette er ikke en bra ting og vi burde se på muligheter for å frasi seg retten til opprykk — uavhengig av hva som er grunnen til en slik reservasjon.

 

Turneringsutvalgets forslag til vedtak:

Turneringsutvalget anbefaler Norges Biljardforbund å ha pliktig opprykk i alle divisjoner.

 

Styrevedtak i saksnr. 26/16-18

Det skal være pliktig opprykk til alle divisjoner i NBs seriesystem. Regelverket rundt dette presiseres og utarbeides ifm med revidert TBR for 2017.

 

Det vises for øvrig til styrets vedtak i sak 14/16-18.