Sak 26/18-20 Rekrutteringsmidler/Klubbutvikling 2018

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 26/18-20 Rekrutteringsmidler/Klubbutvikling 2018

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

På budsjettet for 2018 (prosjekt 40300 – Klubbutvikling») er det satt av kr. 200.000,- (etter forslag til revidering). Styret må diskutere hvorvidt disse midler skal fordeles etter tilsvarende søknadsprosess som i 2017.

 

Styrevedtak i saksnr. 26/18-20

Midler for 2018 tildeles etter samme søknadsprosess som 2017 – det vil si prosjektsøknad basert på klubbenes beskrivelse av tiltak som støtter opp under den vedtatte virksomhetsplanen hvor rekruttering er hovedmål.  Det er et krav at klubber som kan kvalifisere til å motta midler skal ha gjennomført klubbundersøkelsen. Beslutning om tildeling foretas av Organisasjonsutvalget i samarbeid med Generalsekretæren og Arbeidsutvalget.

 

Vedtaksdato

02.09.2018