Sak 27/16-18 Fjerning av rullerende ranking

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 27/16-18 Fjerning av rullerende ranking

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i forslag overlevert fra Tinget og behandling i sak 11/16-18 skal gjeldende utvalg (Sport og Turnering) legge frem innstilling til vedtak i denne saken.

 

Turneringsutvalget har behandlet dette i TU-SAK 02/16-18.

 

Forslag fra Hyllestad IL, BG på biljardtinget:

 

Rullerende ranking skaper ikke konkurranse blant elitespillere. Den er lagt opp for å «beskytte» de aller beste spillerne. Hvorfor skal vi det? Poenget med ligasystemet er vel å skape mest mulig konkurranse mellom spillere og mest mulig underholdning for publikum. Det er ingenting spennende med at en ny spiller i eliten må bruke 2 sesonger for å nå toppen. Dette vil også gi de beste spillerne en «hvilepute» som igjen fører til at de ikke nødvendigvis vil yte sitt beste.

 

Styrevedtak i saksnr. 27/16-18

1.Rullerende ranking fjernes i alle klasser og grener.

2.Alle turneringer teller på rankingen.

3.Det seedes etter sluttranking fra fjoråret, i første turnering for året, og deretter basert på årets resultater.

 

Endringen trer i kraft fra og med 2017.