Sak 27/18-20 Regnskap 2018

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 27/18-20 Regnskap 2018

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Regnskapet pr. juli 2018 legges frem med prognoser for året.

 

Styrevedtak i saksnr. 27/18-20

Regnskapet pr. juli tas til etterretning.

 

Vedtaksdato

02.09.2018