Sak 28/16-18 Regler for gruppespill

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 28/16-18 Regler for gruppespill

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i forslag overlevert fra Tinget og behandling i sak 11/16-18 skal gjeldende utvalg (Sport og Turnering) legge frem innstilling til vedtak i denne saken.

 

Turneringsutvalget har behandlet dette i TU-SAK 03/16-18.

 

Forslag fra Hyllestad IL, BG fra biljardtinget:

 

Vi har forstått at intensjonen med gruppespill er at spillerne skal få flere kamper og at derfor skal bli en mer positiv turneringsform for deltakerne. Dersom dette stemmer, så har vi noen refleksjoner om gruppespill som turneringsform og forslag til endringer.

Puljer med 3 deltakere innfrir ikke intensjonen fordi:

1.I tremannspuljer får deltakerne 2 kamper innledningsvis (samme som i dobbelcup) og regelen om at maksimalt halvparten kan gå videre (TBR 10.4.2) avgjør at det kun er vinneren av puljen som går videre til semifinale.

2.En slik ordning fører til at taperen i kamp nr. 1 oftest er ute av turneringen. Det er korrekt at denne personen får en kamp til, men selv om han/hun vinner kamp. Nr. 2, så er man avhengig av resultatet i den 3. kampen i puljen. Dette er en vesentlig forskjell fra dobbelcup, er det er opp til en selv å komme seg videre på tapersiden.

 

Vi vil poengtere at det alltid må spilles finaler. Å kåre en vinner, kanskje en Norgesmester, uten å spille finale blir helt feil. Vi ser at det gir utøverne gode opplevelser å komme til sluttspill og vi mener at det vil være positivt for sportens interesse om flest mulig får den opplevelsen. Generelt er det uheldig med puljespill der bare to går videre fra puljen. Det blir fort slik at det er spillere i puljen som ikke har mulighet til å gå videre, og dette kan påvirke deres innsats i de siste kampene.

 

Forslag til vedtak fra Hyllestad IL, BG

 

1.Det er bare tillatt med puljer på 4-8 personer.

2.I turneringer med 4-7 deltakere skal det spilles i én pulje, og det skal spilles semifinaler der plasseringen i puljen avgjør hvem som møter hverandre (1 mot 4 og 2 mot 3).

3.I turneringer med 8-16 deltakere skal det være puljer med 4-8 personer (jf. punkt 1), og det skal spilles kvartfinaler der plasseringen i puljen avgjør hvem som møter hverandre.

 

Turneringsutvalgets forslag til vedtak:

1.Det er bare tillatt med puljer på 4-8 personer.

2.I turneringer med 4-7 deltakere skal det spilles i én pulje. Det kan også spilles dobbelcup 8-4 skjema.

3.I turneringer med 8-16 deltakere skal det være puljer med 4-8 personer (jf. punkt 1), og det skal spilles kvartfinaler der plasseringen i puljen avgjør hvem som møter hverandre.

 

Styrevedtak i saksnr. 28/16-18

1.I turneringer i pool med 16 eller færre deltakere kan det spilles dobbelcup eller puljespill.

2.Regel 10.4.2 punkt 4 i TBR («Generelt gjelder at maksimalt halvparten av totalt antall mulige deltakere i puljespillet går videre til sluttspill.») fjernes. Det presiseres at dette punktet gjelder alle grener.

 

Endringen trer i kraft fra og med 2017.