Sak 28/18-20 Budsjett 2019

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 28/18-20 Budsjett 2019

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

Med bakgrunn i at budsjettet for 2019 bør være klart i god tid før årsskiftet bør budsjettarbeidet påbegynnes med fordeling av ansvar og frister.

 

Styrevedtak i saksnr. 28/18-20

Sportssjef lager utkast til sportsbudsjett. Turneringssjef lager utkast til turneringsbudsjett. Organisasjonsutvalgets leder lager utkast til området «Utvikling». Arbeidsutvalget lager utkast til de øvrige områdene. Budsjettet tas opp til vedtak på neste styremøte.

 

Vedtaksdato

02.09.2018