Sak 29/16-18 Mediestrategi

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 29/16-18 Mediestrategi

 

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i forslag overlevert fra Tinget og behandling i sak 11/16-18 skal gjeldende utvalg (Kommunikasjon) legge frem innstilling til vedtak i denne saken.

 

Styrevedtak i saksnr. 29/16-18

Kommunikasjonsutvalget legger frem 1. utkast til mediestrategi til behandling på neste styremøtet.