Sak 29/18-20 Turneringssystem

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 29/18-20 Turneringssystem

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn

I virksomhetsplanens fokusområde «Turnering» står følgende:

 

Norges Biljardforbund har i en lengre periode hatt utfordringer med å rekruttere gjennom sitt turneringssystem. Det er ønskelig å utvikle turneringsaktiviteten slik at vi tilfredsstiller både de sosiale aspektene samt utøvernes mulighet for å prestere og utvikle seg. Arrangementer som er gode møteplasser, forutsigbare, dramatiske og engasjerende skaper ønske om å delta – og dermed rekruttering.

 

Det er en kjensgjerning at det ikke er mulig å beslutte et turneringssystem som alle oppfatter som det beste. Det er derfor viktig med god dialog mellom alle involverte parter.

 

Hovedmål: Lage et turneringssystem som fører til økt medlemsmasse.

 

Fokus: Kjerneprosessene Rekruttere – Ivareta og utvikle – Prestere. Aktivitetsverdiene Glede – Felleskap – Helse – Ærlighet.

 

Saken er til diskusjon i «Styrelederforumet» på Facebook hvor enkelte klubber/personer diskuterer flittig, mens andre glimrer ved sitt fravær. Styret må beslutte videre fremdrift i saken

 

Styrevedtak i saksnr. 29/18-20

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra styrelederforum vil sesongen bli endret til å begynne på høsten i stedet for januar. Dette vil tre i kraft fra høsten 2019. Styret kommer tilbake til hvordan første halvår 2019 (overgangsperioden) vil bli benyttet samt hvordan et nytt turneringssystem skal være.

 

Vedtaksdato

02.09.2018