Sak 30/16-18 Rent særforbund

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 30/16-18 Rent særforbund

 

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i vedtatt virksomhetsplan fra Tinget har administrasjonen innledet diskusjoner med Antidoping Norge i prosessen for å bli godkjent som «Rent særforbund». Det er utarbeidet forslag til NBs Antidopingpolicy og NBs Beredskapsplan. Se vedlagte

 

Disse dokumenter har vært til første gjennomlesning i ADN som har gitt tilbakemeldinger. Endringer i dokumentene er foretatt etter dette.

 

Se forslag til Antidopingpolicy HER.

Se forslag til Beredskapsplan HER.

 

Styrevedtak i sak 30/16-18

Antidopingpolicy og beredskapsplan vedtas og oversendes ADN for godkjenning og videre behandling.