Sak 31/16-18 Ungdomslekene

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 31/16-18 Ungdomslekene

 

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Det må besluttes hvordan vi skal benytte ungdomslekene 2017.

Disipliner

Antall bord

 

Datoer er helgen 21.-23. april. Det ble diskutert på siste møte i SFA om vi skulle utvide med en dag (torsdag) for å få bedre tid til «Prøv sporten» - konseptet med å invitere skoleklasser.

 

Styrevedtak i sak 31/16-18

Det er ønskelig å videreføre konseptet med 2 disipliner i NM Junior under Ungdomslekene. Administrasjonen ser på ulike alternativer for å fremskaffe nødvendige bord.