Sak 32/16-18 Blackball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 32/16-18 Blackball

 

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Implementering i NBs aktivitet

Regler

Uttak av landslag

Deltakelse i mesterskap

 

Styrevedtak i sak 32/16-18

Aktivitet og regler innlemmes i NBs ordinære aktivitet fra og med 2017.

 

Det stilles følgende krav til utøvere som skal reise til VM i Irland i oktober 2016:

Underskrive landslagskontrakt.

Underskrive forbundets organisasjonsnormer.

Gjennomføre programmet «Ren utøver» i regi av Antidoping Norge.

Ha betalt lisens til Norges Biljardforbundet.

 

Det er ikke rom for støtte til denne aktiviteten da den ikke ligger i budsjettet.

 

Arnhild Eiken meldte seg inhabil i denne saken og ble erstattet av varamedlem June Håndstad ved avstemmingen.