Sak 32/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 32/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Informasjon fra NIF og aktiviteter på «Huset»

oRevisjon av forvaltningsordningene

Generalsekretæren gjennomgikk hovedlinjene i rapporteringen rundt revisjon av forvaltningsordningene.

oRiksrevisjonens rapport

Generalsekretæren informerte om hovedlinjene i NIFs uttalelser etter at Riksrevisjonens rapport ble offentliggjort 18. oktober 2018. Riksrevisjonens granskning er kommet etter flere mediesaker som berører idrettens bruk av midler.

oStatsbudsjettet

Generalsekretæren informerte om hovedlinjene i de saker som omhandler idretten på Statsbudsjettet for 2019.

oMøte i Særforbundsalliansen (SFA)

Generalsekretæren informerte fra møtet i SFA i Halden 30.-31. oktober. Mye av diskusjonen på møtet omhandlet de store diskusjonssakene som foregår i norsk idrett for tiden. I tillegg ble Ungdomslekene på Lillehammer 2019 diskutert, samt mulighet for nye samarbeidspartnere i SFA

Informasjon internasjonal aktivitet

oIngen ny informasjon

Endring i styret

oMiriam Thomassen medelte 31. oktober at hun trakk seg fra styret. Norges Biljardforbund takker Miriam for innsatsen.

oGiena Tanilon overtar Miriams plass som ordinært styremedlem i henhold til NIFs og Norges Biljardforbunds lovverk.

 

Styrevedtak i saksnr. 32/18-20

Sakene tas til orientering.

 

Vedtaksdato

04.11.2018