Sak 33/18-20 Turneringssystem

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 33/18-20 Turneringssystem

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Saken er tidligere behandlet av styret i sak 29/18-20 (se HER). For å følge opp vedtaket i denne saken har Turneringsutvalget laget utkast til terminliste for første halvår 2019.

 

Endring av seriesystemet – med bakgrunn i virksomhetsplanen – har blitt diskutert videre og Turneringsutvalget ønsker å utrede muligheten for å gå over fra ranking (flytende eller rullerende) til et ratingsystem.

 

Et ratingsystem er et system som ved hjelp av en matematisk-statistisk metode beregner den relative styrken til en utøver i et tomannsspill. Ratingsystemer benyttes i flere sporter og kan – ved korrekt vekting av konkurranser og poengnivå – gi en meget god oversikt over utøvernes kvalitet målt opp mot hverandre.

 

Ved hjelp av et ratingsystem kan opp- og nedrykk flyte på en helt annen måte enn den gjør i dag. Det kan også være enklere å «se» hvor de naturlige skillene/divisjonene skal gå.

 

Styrevedtak i saksnr. 33/18-20

Den fremlagte terminlisten for første halvår 2019 ble vedtatt med de endringer som ble foretatt på møtet. Terminlisten distribueres til alle klubber.

 

Styret gir Turneringsutvalget fullmakt til å utarbeide forslag til nytt seriesystem – basert på rating – for ønskelig innføring fra sesongen 19/20. Økonomiske konsekvenser må tydeliggjøres før endelig vedtak.

 

 

Vedtaksdato

04.11.2018