Sak 34/18-20 Forbundets profil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 34/18-20 Forbundets profil

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:
Forbundets profil har ved gjentatte anledninger vært gjenstand for diskusjoner, men har ikke før nå blitt behandlet helhetlig. Det oppfattes som viktig i arbeidet med rekruttering at forbundet kan vise frem en profesjonell og moderne profil – både når det gjelder logoelementer og tanker bak fargebruk, fonter og skrifttyper. Dette vil – over tid – hjelpe til med synliggjøringen av forbundet på forskjellige flater.

 

Styret har påbegynt diskusjonen om endring av profil, og må fortsette denne med mål om snarlig beslutning om veien videre.

 

Styrevedtak i saksnr. 34/18-20

Styret ber generalsekretæren om å utarbeide en total oversikt over økonomiske konsekvenser ved eventuelt å innføre en ny profil.

 

Styret ber samtidig David Frew om å innhente tilbud fra 2 leverandører av grafiske tjenester.

 

Vedtaksdato

04.11.2018