Sak 35/18-20 Høringsutkast - Moderniseringsprosjektet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 35/18-20 Høringsutkast - Moderniseringsprosjektet

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Styringsgruppen for Moderniseringsprosjektet la den 20. september 2018 frem en rapport med forslag til overordnede prinsipper for hvordan norsk idrett kan effektiviseres, beslutningsevnen styrkes og hvordan flere ressurser skal kunne frigjøres til mer idrettslig aktivitet. Forslagene ble utarbeidet av en arbeidsgruppe med bakgrunn i innspill fra en bred involvering av norsk idrett gjennom et større antall workshoper i april og mai 2018.

 

Rapporten har dannet grunnlag for diskusjoner i samråd/workshops med om lag 270 deltakere fra alle deler av norsk idrett. NIF har fått mange gode diskusjoner og innspill fra samrådene og forslagene som nå fremmes er justert på bakgrunn av innspillene.

 

Det er kommet ganske omfattende innspill og forslag i samrådene og disse vil bli bearbeidet videre.

Innspillene vil sammen med tilbakemeldinger fra den formelle høringsrunden, bli brukt til å utarbeide

forslag til sak til Idrettstinget.

 

For mer informasjon om Moderniseringsprosjektet, se HER.

 

Styrevedtak i saksnr. 35/18-20

Styret gir Generalsekretæren i oppdrag å levere høringsuttalelse i tråd med diskusjonen i styret, samt i samarbeid med Særforbundsalliansen (SFA) og Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF).

 

Vedtaksdato

04.11.2018