Sak 36/16-18 Endringer i turneringsbestemmelsene

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 36/16-18 Endringer i turneringsbestemmelsene

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Turneringsbestemmelsene revideres en gang i året – gjeldende fra 1. januar. Turneringsutvalget har hatt flere saker oppe til diskusjon, og det har også kommet innspill fra organisasjonen for øvrig som har vært til behandling.

 

Det har som vanlig blitt nedlagt et stort arbeid fra administrasjonen for å få bestemmelsene så gode som mulig samt å få sammenheng i alle deler av reglementet. Endringslogg for alle foreslåtte endringer var vedlagt.

 

Styrevedtak i saksnr. 36/16-18

Endringene vedtas med de endringene som ble foretatt på møtet. Administrasjonen utfører og publiserer endringene rett etter siste aktivitet i 2016. Det informeres på hjemmesiden om de viktigste endringene.