Sak 36/18-20 Budsjett 2019

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 36/18-20 Budsjett 2019

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Saken ble behandlet i styresak 28/18-20 (se HER) hvor fremdriftsansvar ble fordelt. Med de siste årenes underskudd og bruk av egenkapital er det avgjørende at forbundet setter opp et realistisk budsjett med et overskudd slik at egenkapitalen igjen kan bygges opp.

 

Styrevedtak i saksnr. 36/18-20

Budsjettet ble diskutert videre, men endelig vedtak utsettes og foretas på styreportalen innen utgangen av november.

 

Vedtaksdato

04.11.2018