Sak 37/16-18 Reiseutgiftsfordeling Pool Elite

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 37/16-18 Reiseutgiftsfordeling Pool Elite

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Det vises til sak 14/16-18 i styremøte nr. 1/16-18 hvor administrasjonen fikk i oppdrag å legge frem forslag til vedtak i saken.

 

For å se på konsekvenser har administrasjonen sett på flere ulike varianter som ble presentert.

 

Styrevedtak i saksnr. 37/16-18

Det innføres ikke reiseutgiftsfordeling i Pool Elite i 2017. Saken løftes til ledermøte våren 2017 for prinsippdiskusjon.