Sak 38/16-18 Budsjett 2017

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 38/16-18 Budsjett 2017

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Det er utfordrende i idrettsorganisasjoner å være tidlig (nok) ute med budsjetter, da det er mange usikkerhetsmomenter. I første rekke dreier dette seg i år om tildeling av rammetilskudd fra NIF (Post 2). I tillegg til synkende medlems- og aktivitetstall i forbindelse med samordnet rapportering og registrering ble det – som styret er kjent med – i 2016 innført en IT-finansiering i idretten som ble tatt fra Post 2 midlene før fordeling ble foretatt. Dette slo veldig skjevt ut og rammet i første rekke de små forbundene – og spesielt Norges Biljardforbund.

 

Noen av de små forbundene – inkludert Biljardforbundet – har sendt brev til NIF hvor de ber om at finansieringen av IT endres for 2017 slik at omfanget av bruken reflekteres bedre i de kostnadene som tilføres det enkelte forbund. Det er også ytret krav om at «feilen» som ble begått i 2016 blir kompensert i kommende tildeling.

 

Uansett utfall av denne diskusjonen vil også 2017 bli et utfordrende år for forbundets økonomi. Hovedårsaken til dette er synkende medlems- og aktivitetstall.

 

Styrevedtak i sak 38/16-18

Det fremlagte budsjettet for 2017 ble gjennomgått. Endelig vedtak på budsjett utsettes og fattes på styreforum senest 10/12-16.