Sak 38/18-20 Fri adgang til konkurranser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 38/18-20 Fri adgang til konkurranser

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Flere særforbund opererer med fri adgang til forbundets aktivitet for sitt styre. Dette oppfattes som en naturlig konsekvens i et styre som bidrar med sin tid uten at det praktiseres noen spesiell kompensasjon for dette – bortsett fra et symbolsk styrehonorar.

 

Styret bør vurdere en innføring av et slikt prinsipp.

 

Styrevedtak i saksnr. 38/18-20

Styret vil legge frem denne saken til forbundstinget i 2020, sammen med en generell sak om styrehonorar.

 

Vedtaksdato

04.11.2018