Sak 39/18-20 Budsjett 2019

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 39/18-20 Budsjett 2019

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Saken har vært diskutert tidligere i styresak 28/18-20 (se HER) og styresak 36/18-20 (se HER).

Ut i fra tidligere diskusjoner er det foretatt noen små justeringer på «Turnering» samt enkelte endringer under «Sport». Det er også utarbeidet prosjektbeskrivelser til en rekke av de viktigste prosjektene.

 

Styrevedtak i saksnr. 39/18-20

Det fremlagte budsjettutkastet vedtas. Generalsekretæren publiserer budsjettet sammen med viktige prosjektbeskrivelser.

 

Vedtaksdato

14.12.2018