Sak 40/16-18 Lånesøknad fra Reisa BK

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 40/16-18 Lånesøknad fra Reisa BK

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Reisa BK kjøpte i sommer nye Diamond-bord (i utlandet) og hadde ikke penger til å betale moms ved import av bordene. Dette er mellomfinansiert ved et privat lån.

 

Klubben søker i den sammenheng om et rentefritt lån på kr. 50.000,- som kan nedbetales med kr. 1.500,- pr. mnd. I følge Reisa BK kan også momskompensasjon og/eller utstyrsmidler benyttes til nedbetalingen.

 

Styrevedtak i saksnr. 40/16-18

Reisa BK innvilges et rentefritt lån på kr. 50.000,- i henhold til låneavtale. Lånet nedbetales med kr. 1.500,- pr mnd. I desember 2016 benyttes deler av momskompensasjonsmidlene som en større del av nedbetalingen slik at det nedbetales kr. 20.000,- denne måneden. Tilsvarende skjer i desember 2017 hvor deler av momskompensasjonsmidlene benyttes til å nedbetale restbeløpet.

 

Styremedlem Helene Soleng Lyngmo erklærte seg inhabil i saken og deltok ikke ved avstemmingen.