Sak 40/18-20 Endringer - Turneringsbestemmelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 40/18-20 Endringer - Turneringsbestemmelser

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Alle store endringer i Turneringsbestemmelsene (TBR) er allerede drøftet i styret og andre relevante fora. Styret må formelt beslutte endringene før publisering.

 

Styrevedtak i saksnr. 40/18-20

Endringene i turneringsbestemmelsene vedtas. Generalsekretæren publiserer ny versjon og informerer organisasjonen.

 

Vedtaksdato

02.01.2019