Sak 41/16-18 Blackball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 41/16-18 Blackball

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Følgende vedtak ble fattet i styresak nr. 95/14-16: «Norges Biljardforbund legger til rette for at Blackball blir en konkurransedisiplin i Pool.»

 

Ut i fra dette har TBR blitt justert og terminlisten for 2017 inneholder aktivitet i Blackball.

 

Det har i lengre tid vært diskusjoner i internasjonale organisasjoner hvordan Blackball – som disiplin – skal innlemmes i de internasjonale organisasjonene NB er medlem av. Slik det er nå opererer Blackball «på siden av» både WPA og EPBF, selv om disiplinen burde ha vært en del av den ordinære aktiviteten i disse organisasjonene.

 

NB hadde i oktober utøvere i VM i Blackball som ble avviklet i Killarney (Irland). Arnhild Eiken var med som utøver i mesterskapet og Generalsekretæren var også til stede under deler av mesterskapet.

 

Det er levert rapport fra styremedlem Arnhild Eiken og Generalsekretæren fra mesterskapet.

 

Styrevedtak i saksnr. 41/16-18

Norges Biljardforbund opprettholder sitt vedtak fra sak nr. 95/14-16 om å legge til rette for at Blackball blir en konkurransedisiplin i Pool, men presiserer at forbundet ikke vil sende utøvere til internasjonale mesterskap.

 

Styret ber Generalsekretæren innhente uttalelse fra utøverne i VM i forbindelse med eventuelle brudd på signerte landslagskontrakter.

 

Styremedlem Arnhild Eiken erklærte seg inhabil i saken og deltok ikke ved avstemmingen.