Sak 41/18-20 Forbundets profil

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 41/18-20 Forbundets profil

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Saken er tidligere behandlet i styresak 34/18-20 (se HER). Styret må ta en beslutning vedrørende dette. Slik at ikke øvrige prosesser blir forsinket.

 

Styrevedtak i saksnr. 41/18-20

Styret vedtar at forbundets profil endres i henhold til utkast levert av CueScore International AS. Det inngås samtidig en markedsavtale med samme selskap.

 

AU får mandat til å foreta små justeringer av profilen. Generalsekretæren inngår markedsavtalen.

 

Vedtaksdato

06.02.2019