Sak 42/16-18 Årsmøte i IBSF

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 42/16-18 Årsmøte i IBSF

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Styret har tidligere diskutert forbundets tilstedeværelse på årsmøter i de internasjonale organisasjonene vi er medlem av. I saksbakgrunnen til sak nr. 96/14-16 står det: «Generelle betraktninger rundt NBs tilstedeværelse på kongresser (uansett gren) er at vi bør være til stede der hvor beslutninger blir tatt - helst med 2 personer (1 politiker - fortrinnsvis president og generalsekretær). Dette har selvfølgelig også en økonomisk dimensjon og kan fravikes i hvert enkelt tilfelle.»

 

Saken ble også diskutert på siste møtet i NBC (se sak 35/16-18 Orienteringssaker, Møte i Nordic Billiard Council) hvor de øvrige nordiske land har samme innstilling som NB.

 

Årsmøtet i IBSF avholdes i Doha (Qatar) 26. november 2016. Agenda foreligger ikke på det nåværende tidspunkt, men det var temmelig mye støy på det siste årsmøtet i forbindelse med valg.

 

Styrevedtak i saksnr. 42/16-18

Med bakgrunn i tidligere styrevedtak deltar Generalsekretæren på generalforsamlingen i IBSF. Dette er også i tråd med diskusjoner i Nordic Billiard Council som har planlagt å samles i Doha før møtet.

 

Vedtatt mot 1 stemme fra Arnhild Eiken.