Sak 44/16-18 Internasjonal Blackball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 44/16-18 Internasjonal Blackball

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Med bakgrunn i vedtak tidligere fattet av Forbundsstyret må det besluttes hvilken holdning NB skal ha til eventuelle utøveres fremtidige deltakelse i internasjonale Blackballmesterskap og -turneringer.

 

Styrevedtak i saksnr. 44/16-18

Styret vil ikke – på generelt grunnlag – forhindre at utøvere deltar i internasjonale Blackballkonkurranser, men anbefaler alle utøvere om å avstå fra deltakelse i disse aktivitetene. NB ber klubbene følge opp denne anbefalingen.

 

Styret ber Generalsekretæren justere alle landslagskontrakter og avtaler om støtte til internasjonal aktivitet slik at de inneholder en klausul om at det er forbudt å delta i internasjonal Blackballaktivitet.