Sak 45/16-18 Godkjenning av sakliste og innkalling samt vurdering av habilitet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 45/16-18 Godkjenning av sakliste og innkalling samt vurdering av habilitet

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Styrevedtak i saksnr. 45/16-18

Sakliste og innkalling er godkjent. Alle styremedlemmer vurderte seg habile til alle saker.