Sak 45/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 45/18-20 Orienterings- og informasjonssaker

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Informasjon fra NIF og aktiviteter på «Huset»

 

oInnføring av nytt IT-system basert på Office 365 og Sharepoint (gjennomgang)

Norges Idrettsforbund er nå i ferd med å oppgradere de tidligere løsningene «Idrettskontor» og «Styreportal». NIF sendte høsten 2018 ut en forespørsel til alle særforbund om det var noen som ønsket å komme tidlig i gang med bytte. Med bakgrunn i at forbundet har vært misfornøyd med de tidligere løsningene, meldte vi oss som interesserte. Porteringen til nytt system er nå gjennomført og styret ble satt inn i de nye rutinene for samhandling som nå skal foregå i Microsoft Teams med Sharepoint i bunn.

 

oUtfordringer med Idrettens RegnskapsKontor (IRK)

Generalsekretæren informerte om til dels store utfordringer med forholdet til IRK. Bakgrunnen for utfordringene har vært oppdateringer og endringer i økonomisystemene som IRK bruker (Visma). Forhåpentligvis er nå de største utfordringene over.

 

oDebatt på Norges Idrettshøgskole med idrettens Presidentkandidater

Generalsekretæren informerte om debatten som ble avholdt på Norges Idrettshøgskole 5.mars mellom 5 av 6 kandidater til presidentvalget i Norges Idrettsforbund til våren. Hele paneldebatten kan sees på Youtube HER.

 

Informasjon internasjonal aktivitet

 

oMeldinger og kontrameldinger vedr. Chinese 8-Ball fra WPA

Generalsekretæren informerte om den uryddige prosessen vedr. turnering i Kina.

 

Støtteprosesser – videre arbeid

 

oPresidenten informerte om det videre arbeidet med støtteprosessene og meldte at – dersom det ble tid etter styremøtet (før hjemreise), skulle det arbeides med dette.

 

Publisering av ny profil

 

oGeneralsekretæren informerte om ferdigstillelsen av profilhåndboken og produksjonen av ny forbundskolleksjon med den nye profilen. Det publiseres informasjon om de vedtak som er fattet i saken rett over helgen.

 

Søknads- og tildelingsinformasjon – Olympiatoppen (OLT)

 

oGeneralsekretæren informerte om at vi gjennom tildelingsbrev fra OLT har fått beskjed om at vi ikke har fått stipend til de 2 utøverne vi søkte til. Vi har heller ikke fått godkjent vår søknad om prosjektmidler til videreutvikling av yngresatsingen. Vi har – som vanlig – fått noen romdøgn på sportshotellet på Sognsvann. I tildelingsbrevet gis det ingen begrunnelse for avslagene og heller ingen informasjon om hvordan vi bør følge opp dette. Generalsekretæren og Presidenten tilskriver OLT for å få ytterligere informasjon i saken.

 

Dommerutdanning Snooker - EBSA

 

oStyremedlem David Frew ønsket at vi avklarte muligheter for videreutdanning av snookerdommere som har startet sin utdanning.

 

EBSA – AGM

 

Det var akkurat innkommet innkalling til generalforsamling i EBSA (European Billiards and Snooker Association), og saken ble lagt til som egen sak. Se sak 51.

 

 

 

Styrevedtak i saksnr. 45/18-20

Sakene tas til orientering.

 

Vedtaksdato

17.03.2019