Sak 46/18-20 Regnskap 2018

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 46/18-20 Regnskap 2018

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Regnskapet er nå ferdigbehandlet og godkjent av revisor. Styret må godkjenne årsregnskapet før revisjonsberetning skrives.

 

Styrevedtak i saksnr. 46/18-20

Det fremlagte regnskapet for 2018 med et overskudd på kr. 22.256,- godkjennes.

 

Vedtaksdato

17.03.2019