Sak 47/16-18 Omstrukturering av styret

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 47/16-18 Omstrukturering av styret

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

I sak nr. 10/16-18 ble utvalgene Turnering, Sport, Organisasjon og Kommunikasjon opprettet og utvalgsledere konstituert. Etter ¾-års funksjonstid for styret bør det evalueres om utvalgene fungerer tilfredsstillende eller om det bør gjøres endringer i styremedlemmenes arbeidsoppgaver og ansvarsområder.

 

Styrevedtak i saksnr. 47/16-18

Generalsekretæren – i samarbeid med utvalgslederne – kommer med forslag til endring av siste side i AFA-kartet for å tydeliggjøre hva arbeidsoppgavene i det enkelte utvalget er.  Dette gjøres pga at en rekke av de oppgavene som står under de ulike områdene utøves av forbundskontoret.

 

Følgende endring i utvalgsledelse ble vedtatt:

 

Leder Sport                : Jostein Jullum
Leder Turnering        : Robert Gelin Rysjedal
Leder Organisasjon        : Helene Soleng Lyngmo/Arnhild Eiken
Leder Kommunikasjon: Roger André Strand