Sak 47/18-20 NBs Ledermøte 2019

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 47/18-20 NBs Ledermøte 2019

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Forbundets Ledermøte avholdes 11.-12. mai, og temaer, fordeling av arbeidsoppgaver, fremdrift og gjennomføring må planlegges.

 

Styrevedtak i saksnr. 47/18-20

Arbeidsutvalget får i oppgave å sette opp utkast til gjennomføring av Ledermøtet. Innholdet i Ledermøtet skal ta utgangspunkt i virksomhetsplanen og utkastet skal inneholde rammer og fordeling av arbeidsoppgaver ut ifra tilsvarende gjennomføring i 2017.

 

Vedtaksdato

17.03.2019