Sak 48/16-18 Møteplan i Tingperioden

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 48/16-18 Møteplan i Tingperioden

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Styret vedtok i sak nr. 5/16-18 og i senere endring følgende (gjenværende) møteplan i Tingperioden:

 

Styremøte nr. 5/16-18        11.-12. mars 2017

Påske                                13.-17. april 2017

Styremøte nr. 6/16-18        05.-06. mai 2017

Klubbledermøte                06.-07. mai 2017

Styremøte nr. 7/16-18        02.-03. september 2017

Styremøte nr. 8/16-18        04.-05. november 2017

Styremøte nr. 9/16-18        13.-14. januar 2018

Styremøte nr. 10/16-18        10.-11. mars 2018

Påske                                29. mars – 02. april 2018

Forbundsting                28.-29. april 2018 (usikkerhet ifm EM Pool)

 

Med bakgrunn i diskusjon og vedtak av budsjettet 2017 må det besluttes hvilke møter som skal være fysiske og hvilke som skal være elektroniske. Opplæring i videomøte vil bli gjennomført.

 

Styrevedtak i saksnr. 48/16-18

Styremøte nr. 5, 8 og 10 gjennomføres som Skype-møte.

 

Det legges inn et styremøte nr. 11/16-18 i forkant av Tinget. Dette avvikles 27.-28.april 2018.