Sak 48/18-20 Idrettstinget 2019

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 18-20 >

Sak 48/18-20 Idrettstinget 2019

 

 

 

 

Logo_NBSTYREVEDTAK

 

 

Saksbakgrunn:

Idrettstinget 2019 avholdes på Lillehammer 24.-26. mai. Forslagsfristen for saker til Tinget gikk ut 23. januar 2019 og innleverte forslag er publisert på NIFs sider. Dere finner innkomne lovendringsforslag HER og øvrige forslag HER.

 

Fullstendige sakspapirer til Idrettstinget sendes ut senest 23. april 2019. Dette er også fristen for NIF selv til å komme med sine forslag, både til lovendringer, strategiske dokumenter, kandidater til valg og andre forslag. Norges Biljardforbund må ta et standpunkt til alle disse forslagene, men siden NIFs egne forslag vil ha stor betydning for den totale behandlingen, bør endelig behandling i biljardforbundets styre avvente til etter at alle forslag og kandidater til valg er publisert.

 

Det må besluttes hvem som skal representere forbundet på Idrettstinget.

 

Styrevedtak i saksnr. 48/18-20

Styret gjennomgår samtlige saker til Idrettstinget 2019 på et ekstraordinært styremøte fredag 10. mai.

 

Styret vedtar at Presidenten skal representere forbundet på Idrettstinget og at Generalsekretæren stiller som observatør.

 

Vedtaksdato

17.03.2019