Sak 50/16-18 Åpenhetsutvalget — konsekvenser for NB

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Styrevedtak > 16-18 >

Sak 50/16-18 Åpenhetsutvalget — konsekvenser for NB

 

 

 

 

 

NB logo 2013_500x500 STYREVEDTAK

Saksbakgrunn:

Se vedtak i sak nr. 9/16-18 Åpenhet i idrettene – reiseregninger.

 

Åpenhetsutvalget – ledet av John G. Bernander – leverte sin rapport til NIF 3. oktober 2016. Denne har senere blitt behandlet av Idrettsstyret.

 

Norges Biljardforbund bør i lys av rapporten gjennomgå sine rutiner og eventuelt tilpasse etter anbefalinger fra utvalget og fra NIF.

 

Se rapporten HER.

 

Styrevedtak i saksnr. 50/16-18

Det legges til rette for at reiseregninger skal gjøres tilgjengelig på forespørsel.

 

Styret skal i hvert møte – fra og med dette – protokollere habilitetsvurdering.